Body-M-Travel

Фирмата е лицензирана за извършване на вътрешни и външни транспортни услуги, разполагаща с всички необходими документи и лицензи.

Голям брой автобуси под наем за превоз в страната и чужбина, категоризирани за екскурзии с деца и ученици. Ръководния екип на БОДИ – М – ТРАВЪЛ ООД участва пряко в управлението на дружеството.Организира търговска дейност осигурява контрол за работата на длъжностните лица и работниците,мениджърският екип осигурява обезпечаването на резервни части консумативи.Поддръжката и изграждането на сервизната база,гаражните площи и паркоместа и КТП за извършване на предпътен медицински преглед на водачите и преглед на техническото състояние на автобусите, както и пряко ръководи техния персонал.

Доказателство за гарантираното качество на услугата е интегрираната система за управление с обхват Извършване на обществен превоз на пътници.За които фирмата и е одитирана със Certificate CERTIND EN ISO 9001:2008Оборудвана е автомивка, а собствената бензиностанция е с обем 50000 л.гориво.Охраната на имуществото и опазването на паркираните автобуси и друго имущество се гарантира от денонощна въоръжена охрана и СОД гр.Враца. Незастроената част от имота е модерно направена бетонова площадка организирана за използване като паркоместа.